Genomlysning

En organisation mår alltid bra av att genomföra en Genomlysning. Ofta är det föranlett av ett problem som utlöser åtgärden. Men det kan även finnas andra skäl såsom omorganisation, samgående, ny ledning, etc.

 

Vi planerar, genomför och föreslår åtgärder.

 

Vad innebär det? Hur kan det gå till? Vad ger det?

Vi anpassar vår metod till din organisation och dina önskemål.

 

Samtliga i organisationen deltar och intervjuas. En viktig parameter är att alla får möjligheten att komma till tals. Vikten av att anlita en extern konsult skall tas på allvar. Det är lätt att bli hemmablind och med en konsult är det lättare att få fram den sanna verkligheten.

 

Alla bra idéer, synpunkter och förslag summeras och sammanställs. Ofta leder det fram till en konkret handlingsplan som sedan organisationen arbetar vidare med.

 

Värdet i att få fram organisationens syn på verksamheten är alltid intressant. En klok ledare lyssnar på sina medarbetare och fattar därefter beslut.

 

Effekter som Genomlysningen kan ge är:

  • högre effektivitet
  • bättre arbetsklimat
  • större engagemang
  • högre närvaro

 

Vad kan det innebära för din organisation?

Väsentligt är att stämma av att framsteg görs och att alla är med i arbetet. Vår rekommendation är att Genomlysningen upprepas efter ett år.

Följ oss på Twitter

@hrmkompetens

twitter