Vikten av Medarbetarsamtal

Alla undersökningar och all forskning visar att de företag och organisationer som arbetar planerat, konkret och kontinuerligt med Medarbetarsamtal uppnår följande:

 • förebygger olycksfall, sjukdom och stress
 • ger goda arbetsförhållanden
 • minskar sjukskrivningarna
 • ökad trivsel och engagemang i arbetet
 • minskar driftstörningar och kvalitetsbrister
 • leder till ordning och reda i hela företaget
 • ger ökat flyt i verksamheten
 • bidrar till en god ekonomi i företaget
 • ger ett gott anseende
 • kan lättare behålla och rekrytera personal

 

Konceptet

Värdet av ett väl fungerande Medarbetarsamtal är oerhört stort. Med vårt koncept ökar man dialogen och engagemanget med och hos medarbetaren. Därför har vi valt att kalla konceptet för dialog & engagemang.

 

I vårt koncept ingår alltid följande:

 • Boken om Medarbetarsamtal
 • Guiden för ledare
 • Handbok för ledare
 • Rådgivning & Utbildning

 

Boken om Medarbetarsamtal

Varje medarbetare får en egen bok som beskriver konceptet och innehåller tio stycken Utvecklingsplaner - det innebär att boken gäller i fem-tio år. En beständig källa för både påminnelse och utveckling.

 

Handboken

Varje utbildad ledare får också en Handbok med ytterligare material, stöd och verktyg samt ett specifikt register med en flik för varje medarbetare. Handboken blir då också ledarens ”arkiv” för guider och noteringar från samtalen.

 

Guide för ledaren

Guiderna är ledarens stöd under både förberedelserna och under samtalet. I varje kit ingår det 10 st Guider - en till varje samtal med varje enskild medarbetare. Guiden innehåller bland annat vår bedömningsmatris.

 

Utbildning och rådgivning

I konceptet dialog & engagemang ingår också en utbildning av ledarna som skall hålla samtalen. Främst för att skapa trygghet hos varje ledare att genomföra konstruktiva samtal, men också för att skapa en minsta gemensamma nämnare bland ledarna och deras förhållningssätt till Medarbetarsamtalen. Vi håller regelbundet utbildning i konceptet och där även ämnet kreativt ledarskap ingår. Våra öppna utbildningar är förlagda till sista torsdagen i varje månad.

 

Anpassning

Ett flertal av våra kunder har valt att anpassa konceptet. Vi gör då en grafisk anpassning av materialet, så att den följer kundens grafiska profil samt med ett bildspråk som visar inriktning och bransch.

 

Investering

Investeringen är mindre än 500 kronor i varje medarbetare. Om denna investering skulle göra att medarbetarna ökar sitt engagemang med EN procent – hur lång tid tar det innan investeringen är avskriven?

 

 

Följ oss på Twitter

@hrmkompetens

twitter